TJÄNSTER

Vad vi erbjuder


Föreläsningar & workshops

Föreläsningar

Välj fast föreläsning eller välj innehåll
efter önskemål!

Vi har föreläsningar med färdiga titlar men se de mer som förslag än fast innehåll. Be gärna om förslag på upplägg och innehåll efter just Ert behov eller på specifikt tema som exempelvis bemötande som inkluderar, sexuella trakasserier, öka tillit i en grupp,
förankring av arbetsplatsens egna riktlinjer/policy etc

Workshops

Föreläsning eller workshop?

Bara lyssna eller mer aktivitet och dialoger? Vi har över tjugo års erfarenhet av olika branscher och
gruppstorlekar, och vi lyssnar gärna in Er och föreslår olika förslag på olika pedagogiska upplägg.

Vanligt önskade teman för föreläsningar

Förstå och bygg

psykologisk trygghet!

Kunskap om hur beteendenormer på arbetsplatsen och hänger ihop med effektivitet och välbefinnande – och vad som krävs för att komma dit.

Ledarskap för psykologisk trygghet och inkludering

 • Identifierade ledarskapsförmågor för
  inkludering

 • Förståelse av hur inkludering resp. ohövlighet verkar för individer

 • Varför psykologisk trygghet skapar effektiva arbetsgrupper

 • Bra att veta från diskrimineringslagen

 • Steg för steg: Led för tillit, trygghet och inkludering

 • Kan följas upp i grupp eller digital coaching: själv eller tillsammans med kollega

Diskrimineringslagen.

Aktiva åtgärder. Trakasserier. Kränkande särbehandling.

 • Diskrimineringslagens syfte = viktig del för landa rätt i arbetet
 • Krav på förebyggande: Aktiva åtgärder. Hur går det till?
 • Hur diskriminering kan gå till, lärande exempel
 • Trakasserier, sexuella trakasserier resp. kränkande särbehandling. Skillnader och hur ska de hanteras?
 • Lärande exempel från domar.
 • Exempel på hur det går att arbeta både förebyggande och främjande

Hövlighet & härskartekniker

Otrevligt bemötande är en reell risk för stora konsekvenser på individers och gruppers välmående och effektivitet. Ohyfs och skav i relationerna som får fortsätta har dessutom en tendens att normaliseras och smitta fler. Här är kunskap om bemötandets effekter och feedback som funkar.

Inkluderande arbetsklimat

– Den omtyckta föreläsningen om hur vi funkar med andra människor som ger tankeställare och öppenhet i gruppen. Ger kunskap om varför vi påverkas så starkt av minsta skav på arbetsplatsen,
varför inkludering ger både högsta trivseln och mest effektiva arbetsgrupper och hur hinder kan överb(r)yggas genom normmedvetenhet, kommunikation och professionalitet. Manar till självreflektion och lyssnande på kollegor.

Feedback som funkar

Öppenhet och trygghet är förutsättning för att fråga, ifrågasätta, lyfta irritation och skav. Tillit och arbetslust naggas dock väldigt lätt i kanten av hur vi tilltalas och bemöts av andra. Ju mer samarbete desto viktigare att kommunikationen flyter. Här är kunskap om vad vi vet genom forskning att våra hjärnor reagerar på olika typer av bemötande och vad vi alla kan tänka på för en så smidig kommunikation som möjligt, även när det skaver.

Bias & blinda fläckar

Ingen är fri från fördomar och snabba bedömningar och beslut är en nödvändighet. Här ges kunskap om en mängd, omedvetna och medvetna, hinder för sakligt bemötande, bedömningar och beslut. Ett exempel är grupptänkande som innebär att vara överens är prio över kritiskt tänkande och olikhet i tyckande – dvs. grunden för tystnadskultur. Inkluderar normmedveten kunskap om våra blinda fläckar kopplade till diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier

En föreläsning med många exempel från situationer att reflektera över om var gränser går, och för vem.

SAGT OM FÖRELÄSNING

"Den process som vi valde för utvecklingsarbetet, med Lisas uppstart och föreläsning och därefter kollegialt arbete i studiegrupper visade sig vara framgångsrik. Genom att förskolecheferna fick processa föreläsningsinnehållet, boken ”Arbeta med jämställdhet i förskolan”, och egna erfarenheter från respektive enhet så kunde teori och praktik vävas samman. Att höstens arbete genererat reflektioner och lärande tycker vi oss uppfatta vid den avslutande workshopen där du återigen medverkade. Lisas medverkan bidrog till en kunskapshöjning inom området, och hade en tydlig koppling till förskolechefernas ansvar och pedagogiska ledarskap. Vi är mycket nöjda med din medverkan i vårt utvecklingsarbete kring jämställdhet."

Agneta Svenberg, Verksamhetschef förskola

Varbergs kommun

KONTAKT

Hör av dig!

Kontakta Lisa Andersson Tengnér för bokning av föreläsning eller information

 
 
 
 
 
unsplash